Ventweg

Definitie

Parallelweg binnen de bebouwde kom


Toelichting

Een ventweg dient ter ontsluiting van percelen en/of voor langzaam verkeer.