Watergang

Definitie

Gegraven lijnvormige verdieping in het maaiveld, al of niet gevuld met water, ten behoeve van onder meer de berging en afvoer van water.