Weg-oriëntatielijn

Definitie

Oriëntatielijn ten opzichte waarvan de positie (links, rechts) en het volgnummer van een baan op een weg in dwarsrichting worden bepaald.