Weggrens

Terminologie dwarsprofiel (bron: ROA 2019)

Definitie

Grens van de weg met het omringende gebied of met een andere weg.


Toelichting

Een weggrens kan zijn een eigendomsgrens, een beheergrens of een onderhoudsgrens. (Deze grenzen kunnen samenvallen.)